Elintarvike-, lannoite- ja rehututkimus

Ruokaviraston hyväksymät laboratoriot

Lähetteet ja lähetysohjeet

Näytteenoton hankkiminen yksityiseltä taholta

Eviran ohjeessa 10506/1 "Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä taholta" kerrotaan, millä edellytyksillä valvontaviranomainen voi hankkia virallisen elintarvikevalvonnan yhteydessä tehtävän näytteenoton yksityiseltä taholta kuten laboratoriolta tai muulta palveluntarjoajalta sekä vaatimuksista, jotka koskevat näytteenottajana toimivaa yksityistä tahoa. Ohje on tarkoitettu valvontaviranomaisille sekä näytteenottopalveluita tarjoaville tahoille.

Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä taholta, Eviran ohje 10506/1 (pdf)

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.12.2019