Omavalvonta

HACCP-järjestelmä, periaatteet ja soveltaminen, Ohje 10002, (pdf), liitteinä sähköiset lomakkeet:

Hyvän käytännön ohjeiden arviointiohje (pdf) ja lomake (doc)

Ohje 16043 elintarvikehuoneiston omavalvonnan riskiperusteisesta valvonnasta (pdf)

Euroopan komission täytäntöönpano-ohjeet

Euroopan komission täytäntöönpano-ohjeet

  • yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004/EY),
  • eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen (853/2004/EY) ja
  • HACCP-periaatteiden täytäntöönpanosta

Euroopan komission valmisteluasiakirja

  • hygieniapaketissa säädettyjen tiettyjen joustavuussäännösten tulkinnasta
Sivu on viimeksi päivitetty 17.10.2021